Tải SysTools Exchange BKF to PST

Link Tải SysTools Exchange BKF to PST chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Exchange BKF to PST là tool sử dụng để nhập dữ liệu từ những tậptin Exchange .EDB, .STM và .LOG được sao lưu khi Exchange hạn chế ngườisử dụng truy cập dữ liệu hay khi NTBackup không thể mở và truy cập dữliệu từ tệp Exchange BKF.
Exchange BKF to PST

Chức năng:

• Khôi phục dữ liệu EDB, STM và LOG từ những tệp Exchange BKF.• Khôi phục files BKF thành PST trong trường hợp Exchange gặp sự cố.• Khôi phục toàn bộ dữ liệu như emails, journals, calendar entries, task, to do list,… thành định dạng PST.• Bảo đảm độ an toàn cho thông báo sau khi chuyển đổi tệp BKF của Exchange thành Outlook.• Dữ liệu EDB sao lưu sẽ được chuyển đổi bằng chương trình xuất BKF của Exchange thành Outlook.• Hoạt động chung cùng Exchange/Outlook/Windows.

Yêu cầu hệ thống:

- Bộ vi giải quyết: Pentium II 400 MHz.- RAM: 64 MB.- Ổ cứng trống: 10MB.


Link Tải SysTools Exchange BKF to PST mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)