Tải Taco HTML Edit cho Mac

Link Tải Taco HTML Edit cho Mac chính thức:

Taco HTML Edit - một chương trình tiện ích bé gọn, giúp người sử dụng một cách toàn diện trong công việc edit mã HTML hay PHP... Với Taco HTML Edit, công việc edit mã nguồn HTML và PHP chưa bao giờ dễ dàng và nhanh lẹ xuất hiện vậy, ứng dụng được tạo ra hợp cùng hệ điều hành Mac OS X và những ngôn ngữ lập trình website khác, cùng những chức năng chính như: xem trước chế độ duyệt, mã nguồn PHP, kiểm tra cú pháp câu lệnh...Với những tool được tích hợp sẵn như Component Library, cho phép người sử dụng chọn lựa trong số 20 mẫu thành phần có sẵn, edit, tùy biến, và chèn toàn bộ vào giấy tờ HTML mới tạo ra. Từ Slideshows xuất hiện Pie Charts, Accordion Controls xuất hiện Scrollable Tables... tất cả đều có sẵn trong thư viện Component Library, cung cấp đầy đủ tool và sức mạnh quan trọng cho những người tạo ra website, quản lý và đồ họa ứng dụng.
Những chức năng chính của chương trình:

Fix lỗi khi sử dụng tool Tabbed Content gây nên những sự xung đột ứng dụng khi người sử dụng duyệt bằng Internet Explorer
Khắc phục tính năng Undo hai khi hoạt động sai
Giao diện chính của chương trình(theo tacosw)


Link Tải Taco HTML Edit cho Mac mới nhất: