Tải TalkRoom cho AIM cho iOS

Link Tải TalkRoom cho AIM cho iOS chính thức:

TalkRoom for AIM là phần mềm chat thân thiện cho AIM trên iPhone/iPad.

Với TalkRoom for AIM bạn được phép:

Phần mềm chat cùng giao diện đẹp và kiểu
Thông báo push cho tn 24/7
Trình duyệt web dựng sẵn để sử dụng đường dẫn trong cuộc chuyện trò
Quản lý nhiều tài khoản với lúc
Đọc toàn bộ lịch sử chat
Giao diện trực quan
Tìm danh bạ friend theo tên
Tùy chỉnh trạng thái
Quản lý danh bạ online và offline
Hiển thị ảnh đại diên
Sao chép/dán thông báo
Thông báo tn mới bằng âm báo/rung thiết bị
Minh Lộc


Link Tải TalkRoom cho AIM cho iOS mới nhất: