Tải TankBuddy 1.0 cho Mac OS X

Link Tải TankBuddy 1.0 cho Mac OS X chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


TankBuddy 1.0for Mac OS X

TankBuddy - chương trình tiện ích bé gọn, miễn phí, hỗ trợ người sử dụng giải trí bằng việc điều chỉnh những chỉ số ảnh hưởng xuất hiện bể cá cảnh của hệ thống như độ pH, độ ammonia, nhiệt độ... Người sử dụng nên làm sao điều chỉnh được những chỉ số trong bể cá mà vẫn bảo đảm được tình hình sức khỏe cho những chú cá ở trong đó, những yếu tố chạy kèm gồm có độ pH, ammonia, nhiệt độ, mực nước... Dựa vào những chỉ số môi trường ảo này, người sử dụng chắc chắn có thể vận dụng những kinh nghiệm có được vào thực tế.Mỗi khi có yếu tố môi trường tác động làm thay đổi những thuộc tính của bể cá, chương trình sẽ tự động nhắc nhở người sử dụng, ghi lại những sự thay đổi đấy cùng file log chạy kèm. Các chỉ số, đơn vị đo lường cũng dễ thay đổi để hợp cùng nhiều người sử dụng: nhiệt độ C/F, Liters/Gallons, và điều chỉnh độ pH, NH3/NH4 theo màu sắc tùy chọn.
Giao diện chính của chương trình(theo bravobug)


Link Tải TankBuddy 1.0 cho Mac OS X mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)