Tải TechnoCom Excel Word Count

Link Tải TechnoCom Excel Word Count chính thức:

Tải về máy (947,7 KB)

TechnoCom Excel Word Count là 1 add-in có ích cho Excel. Với tool này, bạn được phép đếm số từ trong Workbook Excel tương tự tiện ích đếm từ có sẵn trong MS Word.Bạn có thể đếm từ trong Sheet, Workbook, chọn lựa đã ô để đếm. Công cụ có giao diện người sử dụng trực quan, dễ sử dụng để bạn được phép tiết kiệm thời gian quý giá của mình.
TechnoCom Excel Word Count

Chức năng chính:

- Đếm từ trong Excel tương tự trong MS Word.- Đếm từ, kí tự, Sheets trong Workbook Excel.- Đếm từ được chọn lựa trong ô, nội dung trong đã sheet.- Đếm Text Frames/Autoshapes/WordArt/SmartArt.- Đếm từ, dãy cùng tính năng nổi bật "=WORDS()" như một công thức.- Hoạt động cùng MS Office 2010/2007/2003/XP/2000.


Link Tải TechnoCom Excel Word Count mới nhất:

Tải về máy (947,7 KB)