Tải TeXnicCenter (64-bit)

Link Tải TeXnicCenter (64-bit) chính thức:

TeXnicCenter là ứng dụng giúp soạn thảo giấy tờ LaTeX. TeXnicCenter là ứng dụng tự do tuy nhiên chỉ đi được trên nền Windows, và hay chạy kèm cùng MikTeX trong ProteXt, một bộ sắp chữ LaTeX trong môi trường Windows.Tuy rằng TeXnicCenter mới có đc bản yên ổn vào cuối năm 2008 tuy nhiên nó có những chức năng ưu việt, như giúp đỡ điền từ khôn khéo (intellisense). Ngoài ra, thanh tool của TeXnicCenter cũng có đáng kể tính năng giúp những người mới bắt đầu làm quen cùng LaTeX.TeXnicCenter truy cập tốt cùng những file giấy tờ kết quả (DVI) rất tốt. Chả hạn, nếu tìm ra một vị trí cần sửa thì khi nhấp chuột vào trong file DVI sẽ nhảy xuất hiện đoạn giấy tờ tương ứng trong file TeX đang soạn thảo bởi TeXnicCenter.
TeXnicCenter

Chức năng chính TeXnicCenter:

Cửa sổ soạn thảo từ Scintilla cùng những đặc điểm tiện dung như gấp code, phóng to thu bé chữ ...
Hỗ trợ Unicode
Giao diện tiên tiến hơn
Hỗ trợ BibTeX tốt hơn


Link Tải TeXnicCenter (64-bit) mới nhất: