Tải Textastic cho iPad

Link Tải Textastic cho iPad chính thức:


Textastic cho iPad

Textastic là phần mềm hoàn hảo để xem và edit trang web của bạn và những tệp mã nguồn ở nhà, ở văn phòng hoặc trên đường. Nó giúp cho FTP, SFTP, WebDAV, Dropbox.Điểm nổi trội của nó là hơn 80 loại tệp được giúp: HTML, XML, Objective-C, C #, PHP, Perl, Python, SQL, JavaScript, CSS, Text....Kết nối cùng server FTP, SFTP, WebDAV và tài khoản Dropbox của bạn, Nó được xây dựng để sử dụng trong WebDAV máy chủ để dễ chuyển file từ máy Mac hay PC qua truy cập Wi-Fi.


Link Tải Textastic cho iPad mới nhất: