Tải TextPics cho iOS

Link Tải TextPics cho iOS chính thức:


TextPics cho iOS - Ứng dụng tạo ảnh bằng kí tự cho iPhone/iPad

TextPics là phần mềm tạo ảnh bằng những ký tự chat!
TextPics gồm có hàng trăm những ảnh ký tự, ký tự gương mặt và biểu tuợng trên bản đầy đủ của TextPics.Làm sống động những ký tự cùng ứng dụng TextPics!Những ảnh ký tự mới miễn phí được cập nhật liên tiếp hàng ngày!
Huyền Trang


Link Tải TextPics cho iOS mới nhất: