Tải The Web Blocker

Link Tải The Web Blocker chính thức:


The Web Blocker - Chặn website độc hại

The Web Blocker 2.7 là 1 chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý việc truy cập Internet và sử dụng máy tính hữu dụng, dễ cho việc sử dụng. Nếu như bạn có ý định khóa Myspace hoặc Facebook? The Web Blocker có thể khóa bất kì site nào trên Internet chỉ qua một kích chuột. Trẻ nhà bạn có lạm dụng Internet để xem những đoạn video khiêu dâm trên mạng không? The Web Blocker có thể khóa YouTube và những site khác cho phép xem những đoạn video ghét hợp. Ứng dụng có thể khóa bất kì website nào trên Internet theo cơ sở người sử dụng. Bạn có thể quản lý bộ lọc Internet để khóa hàng triệu website qua một kích chuột. Điều này cho phép nó dễ khóa những nội dung người lớn (những nội dung khiêu dâm). Sư dụng danh bạ khóa được load trước gồm có những trò chơi, mạng cộng đồng, những trang game trực tuyến. Ngoài ra phần mềm giúp bạn kiểm tra lịch sử Internet trên cơ sở mỗi người sử dụng, cho phép xây dựng, lưu trữ và tùy chỉnh danh bạ khóa chặn những website.
The Web Blocker


Link Tải The Web Blocker mới nhất: