Tải Theo dõi cân nặng của nhóm

Link Tải Theo dõi cân nặng của nhóm chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Theo dõi cân nặng của nhóm - Template Theo dõi cân nặng của nhóm

Dùng mẫu tập thể dục này để theo dõi trọng lượng và đối tượng của mọi người. Dễ dàng thêm vài tháng mới có nhiều người.
Theo dõi cân nặng của nhóm
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2013.