Tải Thiệp mời lịch thiệp

Link Tải Thiệp mời lịch thiệp chính thức:


Thiệp mời lịch thiệp - Template Thiệp mời lịch thiệp

Thiệp mời lịch thiệp này lý tưởng cho một dịp đặc biệt hay một buổi tiệc trang trọng.Được thiết kế để hợp cùng giấy bìa Avery 3268 và tương tự. Bạn nên tìm mẫu thực đơn thích hợp để hoàn thiện vẻ trang trọng. Thay đổi màu để hợp cùng kiểu trang trí của bạn. Bao gồm hướng dẫn dễ dàng để tạo đôi thiệp mời mỗi trang.
Thiệp mời lịch thiệp
Phù hợp cùng Microsoft Word 2013.


Link Tải Thiệp mời lịch thiệp mới nhất: