Tải Thiết kế web

Link Tải Thiết kế web chính thức:

Tải về máy (753,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Bộ tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức quan trọng để có thể tạo ra website bằng ngôn ngữ HTML.
Bộ tài liệu Thiết kế web gồm có

Phần I Giới thiệu ngôn ngữ HTML
  Các liệu 
  Các thẻ định dạng khối 
  Các thẻ định dạng danh bạ 
  Các thẻ định dạng ký tự 
  Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh 
  Các thẻ định dạng bảng biểu 
  Form
Phần II Thiết kế web sử dụng MS Frontpage
  Các thao tác căn bản 
  Thực hành 
  Đăng kí website miễn phí trên internet 
  Thiết kế một vài website mẫu


Link Tải Thiết kế web mới nhất:

Tải về máy (753,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)