Tải Thông báo trúng tuyển dụng

Link Tải Thông báo trúng tuyển dụng chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


THƯ MỜI

Kính gửi:……………………………………………………………………

Lúc kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng, Công ty thông tin: Anh/Chị từng trúng tuyển vào địa điểm:………………………

Chúng tôi xin trân trọng mời Anh/Chị xuất hiện cty chúng tôi để bàn bạc về công việc, giờ làm việc, những quy định của cty, những công việc ảnh hưởng…....

Thời gian:…………………………………………………………………

Địa điểm:……………………………………………………………………

Người liên lạc:…………………………………………………………………

Trường hợp anh/chị không thể thu xếp được thời gian, xin vừa ý liên lạc lại chúng tôi theo sđt/chỗ ở trên để công nhận lại.

Trân trọng kính chào!

TP.NHÂN SỰ

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết


Link Tải Thông báo trúng tuyển dụng mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)