Tải Thông báo tuyển dụng công chức thuế năm 2017

Link Tải Thông báo tuyển dụng công chức thuế năm 2017 chính thức:

Tải về máy (341,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Tổng cục Thuế có được thông tin chính thức về kế hoạch thi tuyển, xét tuyển công chức thuế năm 2017, những ai có ý định đăng ký dự tuyển công chức thuế năm nay thì tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017.

Bản cam kết đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017.

Hướng dẫn kđôi phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017.


Nội dung thông tin tuyển dụng công chức thuế năm 2017

Căn cứ Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2017, ban hành kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016; Quyết định số 2550/QĐ-BTC ngày 28/11/2016 cho việc phê duyệt cho vào Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016; Công văn số 17053/BTC-TCCB ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính cho việc tuyển dụng công chức văn thư, lưu trữ cho một vài đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông tin như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển công chức:

1.1. Người có đủ những điều kiện sau đây ko nhận ra dân tộc, nam nữ, thành phần cộng đồng, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a). Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b). Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;

c). Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d). Có văn bằng, chứng chỉ hợp;

đ). Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e). Đủ sức khoẻ để thực hiện thử thách;

g). Các điều kiện khác theo yêu cầu của địa điểm dự tuyển.

1.2. Những người sau đây ko được đăng ký dự tuyển:

a). Không cư trú tại Việt Nam;

b). Mất hay bị hạn chế khả năng hành vi dân sự;

c). Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hay từng chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được delete án tích; đang bị vận dụng biện pháp giải quyết hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng chứng chỉ:

2.1. Đối cùng thí sinh dự thi vào Cơ quan Bộ Tài chính: ngạch chuyên viên làm công tác văn thư – lưu trữ:

– Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học, hệ chính quy trường: Đại học Khoa học cộng đồng & nhân văn thuộc ĐHQG HN, Đại học Khoa học cộng đồng & nhân văn thuộc ĐHQG TP HCM, Đại học Nội vụ, Học viện hành chính Quốc gia; Hoặc có bằng tốt nghiệp ở bậc đại học trở lên tại những trường đại học ở nước ngoài thuộc tốp 500 trường đại học trên thế giới do Times Higher Education của Vương Quốc Anh xếp hạng (có phụ lục kèm theo); Thuộc những chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư – Lưu trữ.

– Có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hay chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hay tương ứng) khung khả năng ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung khả năng ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam;

– Có Chứng chỉ tin học Văn phòng hay chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hay có chứng chỉ tin học cùng trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông báo căn bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông báo.

Để biết thông báo chi tiết về thông tin này, mời những bạn tải xuống file định dạng .DOC hay PDF.


Link Tải Thông báo tuyển dụng công chức thuế năm 2017 mới nhất:

Tải về máy (341,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)