Tải Thông tin ứng viên dự tuyển

Link Tải Thông tin ứng viên dự tuyển chính thức:

Tải về máy (115,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Để viết một lá đơn xin việc làm cho nhà tuyển dụng nhìn được sự chuyên nghiệp và những năng lực kinh nghiệm của bạn, thì việc bạn viết một lá đơn xin việc trên đấy trình bày đầy đủ thông báo ứng viên và kỹ năng làm việc bảo đảm sẽ gây ra sự lưu ý của nhà tuyển dụng.

mtaive.com xin giới thiệu mẫu đơn xin việc mới gồm có đầy đủ những thông báo ứng viên dự tuyển để bạn tham khảo và sẵn sàng tốt cho bộ hồ sơ xin việc của mình.


Ngoài ra, để hoàn thiện hồ sơ bạn phải cho vào một vài biểu mẫu sau:

Sơ kém lý lịch.

Sơ kém lý lịch tự thuật (Curriculum Vitanh em - CV).

Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng.

Bằng cấp.

Các chứng chỉ huấn luyện khác.

Hộ khẩu công chứng.

Ảnh 3x4.


THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

Thông tin ứng viên dự tuyển

IV. Chi tiết về kinh nghiệm công tác: (Các công việc chính từng đảm trách)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

V. Kế hoạch phát triển sự nghiệp/Nguyện vọng riêng tư:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

VI/ Vài phẩm chất, kỹ năng nổi bật

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Nên tóm tắt phẩm chất và kỹ năng nổi bật tích lũy được trong các giai đoạn học tập, làm việc và những kinh nghiệm khác (nếu có)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thông tin ứng viên dự tuyển

Tôi xin cam đoan những thông báo cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.

Tôi chấp nhận việc tìm nguyên nhân, thẩm tra những thông báo về riêng tư cần trong các giai đoạn ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết ko kiện nơi mình từng làm việc, học tập hay những riêng tư cung cấp thông báo cho Ngân hàng trong các giai đoạn thẩm tra.

………, ngày....tháng.....năm 20....
ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download Thông tin ứng viên dự tuyển để xem chi tiết.


Link Tải Thông tin ứng viên dự tuyển mới nhất:

Tải về máy (115,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)