Tải Thông tư 06/2018/TT-BCT

Link Tải Thông tư 06/2018/TT-BCT chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thông tư 06/2018/TT-BCT - Hướng dẫn về biện pháp phòng vệ thương mại

Ngày 20/04/2018, Bộ Công Thương từng ban hành Thông tư 06/2018/TT-BCT cho việc quy định chi tiết một vài nội dung về những biện pháp phòng vệ thương mại. Theo đó, một vài SP hàng hóa nhập khẩu bị vận dụng biện pháp PVTM sẽ được tìm hiểu miễn trừ vận dụng biện pháp PVTM tạm thời, biện pháp PVTM chính thức. Nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo và tải tài liệu tại đây.


Link Tải Thông tư 06/2018/TT-BCT mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)