Tải Thông tư 09/2017/TT-BNV

Link Tải Thông tư 09/2017/TT-BNV chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)