Tải Thông tư 27/2012/TT-BYT

Link Tải Thông tư 27/2012/TT-BYT chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thông tư 27/2012/TT-BYT - Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

Thông tư 27/2012/TT-BYT chỉ bảo việc quản lý phụ gia thực phẩm.
BỘ Y TẾ
---------------
Số: 27/2012/TT-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ PHỤ GIA THỰC PHẨMCăn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ cho việc quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về Quy định tính năng, thử thách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư chỉ bảo việc quản lý phụ gia thực phẩm:Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định về:1. Danh mục phụ gia được quyền sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm và có hạn tối đa đối cùng những chất phụ gia trong những SP thực phẩm;2. Yêu cầu về quản lý đối cùng phụ gia thực phẩm.Điều 2. Giải thích từ ngữ ký hiệu viết tắtTrong Thông tư này, từ ngữ và ký kiệu viết tắt dưới đây được hiểu như sau:1. CAC (Codex Alimentarius Committee): Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế;2. GMP (Good Manufacturing Practices): thực hành sản xuất tốt;3. ML (Giới hạn tối đa - Maximum Level) là hàm lượng tối đa của một chất phụ gia thực phẩm được xác định là có hiệu quả và an toàn khi sử dụng cho mỗi loại thực phẩm hay nhóm thực phẩm. Giới hạn tối đa được tính theo mg chất phụ gia/kg thực phẩm (mg/kg);4. INS (International Numbering System) là hệ thống thông số đánh số cho mỗi chất phụ gia do CAC xây dựng;5. Mã nhóm thực phẩm (Food Category Number) là số được xếp cho mỗi loại, nhóm thực phẩm theo Hệ thống phân loại thực phẩm do CAC xây dựng để quản lý phụ gia thực phẩm;6. Dùng phụ gia thực phẩm gồm có:a) Sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu phụ gia thực phẩm;b) Sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng những SP thực phẩm có chứa phụ gia thực phẩm.Điều 3. Các hành vi cấm trong sử dụng phụ gia thực phẩm1. Dùng phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục chất phụ gia thực phẩm được quyền sử dụng quy định tại Phụ lục 1 được ban hành kèm theo Thông tư này.2. Dùng phụ gia thực phẩm quá có hạn cho phép, ko đúng mục tiêu thực phẩm quy định tại Phụ lục 2 được ban hành kèm theo Thông tư này.3. Dùng phụ gia thực phẩm ko đáp ứng đầy đủ những yêu cầu quản lý quy định tại Điều 6 của Thông tư này.4. Dùng phụ gia thực phẩm ko rõ nguồn gốc, xuất xứ hay quá thời hạn sử dụng.Điều 4. Danh mục phụ gia được quyền sử dụng trong thực phẩmDanh mục những phụ gia được quyền sử dụng trong thực phẩm được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.


Link Tải Thông tư 27/2012/TT-BYT mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)