Tải Thủ tục cấp sổ lao động

Link Tải Thủ tục cấp sổ lao động chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thủ tục cấp sổ lao động

Thủ tục cấp sổ lao động:

Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mục đích: Cấp sổ lao động cho người lao động.

Đối tượng vận dụng: Các đơn vị có sử dụng lao động.

Tài liệu quan trọng:

01 bộ hồ sơ gồm:

Danh sách đăng ký cấp sổ lao động theo mẫu kèm Công văn số 883/HD -LÐTBXH ngày 23/3/2004 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM về chỉ bảo cấp sổ lao động trên địa bàn TP.

Hợp đồng lao động (bản chính) để đối chiếu và trả lại ngay.

Sổ lao động và 02 tờ kđôi cấp sổ lao động.

Thời gian: 10 ngày.

Căn cứ pháp lý:

- Ðiều 183 Bộ Luật lao động.

- Khoản 1 điều 9 Nghị định 39/2003/NÐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ bảo thi hành một vài Điều của Bộ Luật Lao động cho việc làm.

- Công văn số 883/HD -LÐTBXH ngày 23/3/2004 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM về cấp sổ lao động trên địa bàn TP.

- Địa điểm thu nhận: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ Chí Minh.


Link Tải Thủ tục cấp sổ lao động mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)