Tải Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Link Tải Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Đăng ký kinh doanh cá thể là riêng tư, nhóm riêng tư hay người đại diện Hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh xuất hiện cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt vị trí kinh doanh.

Theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, và chỉ bảo thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một vài điều của Luật Thuế thu nhập riêng tư thì từ khi 1/1/2009 sẽ bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp vận dụng đối cùng hộ gia đình, riêng tư kinh doanh và chỉ thu thuế thu nhập riêng tư. Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người với tham gia kinh doanh tuy nhiên chỉ cần một người đứng tên trong đăng ký kinh doanh thì người đứng tên trong đăng ký kinh doanh là mục tiêu nộp thuế.

Ai có thể đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh?

Cá nhân là công dân Việt Nam có thể đăng ký kinh doanh hội kinh doanh. Cá nhân này đủ 18 tuổi, có khả năng pháp luật và khả năng hành vi dân sự đầy đủ. Một nhóm người hay một hộ gia đình cũng có thể đăng ký kinh doanh loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh.

Trách nhiệm tài chính của chủ Hộ kinh doanh?

Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về những khoản nợ của hộ kinh doanh. Điều này có nghĩa nếu việc kinh doanh thất bại, chủ hộ kinh doanh sẽ nên sử dụng những tài sản riêng tư của mình (tiền, nhà, đất, xe ôtô, v.v.) để trang trải những khoản nợ của hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh được quyền sử dụng bao nhiêu lao động?

Một hộ kinh doanh được quyền sử dụng ko quá 10 lao động. Hộ kinh doanh sử dụng hơn 10 lao động nên đăng ký kinh doanh dưới một trong những hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp, gồm: doanh nghiệp tư nhân, cty trách nhiệm hữu hạn, cty cổ phần, cty hợp danh.

Một Hộ kinh doanh có thể có bao nhiêu vị trí kinh doanh?

Một hộ kinh doanh chỉ được quyền đăng ký một vị trí kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Hộ kinh doanh nếu có ý định hoạt động kinh doanh tại đôi vị trí kinh doanh trở lên nên đăng ký kinh doanh dưới một trong những hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh có được quyền sở hữu và sử dụng con dấu hoặc không?

Không. Hộ kinh doanh ko được phép làm và sử dụng con dấu.

Loại hình kinh doanh hộ gia đình nào được quyền miễn trừ việc đăng ký kinh doanh?

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp ko nên đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp trên phạm vi địa phương. Mức thu nhập thấp được quy định ko được vượt quá mức khởi điểm chịu thuế thu nhập riêng tư theo quy định của pháp luật về thuế.

Bạn cần khám phá kỹ mức thu nhập thấp được quy định tại địa phương mình để biết hộ kinh doanh của mình có được miễn trừ việc đăng ký kinh doanh hoặc không.

Các quy định vận dụng trong việc đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh?

Luật Doanh nghiệp 2005; Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013


Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể:

Trình tự, thủ tục đăng ký như sau:

1. Cá nhân hay người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của riêng tư hay người đại diện hộ gia đình xuất hiện cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt vị trí kinh doanh.

2. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, chỗ ở vị trí kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, chỗ ở nơi cư trú và chữ ký của riêng tư hay đại diện hộ gia đình. Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh nên có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của những riêng tư tham gia hộ kinh doanh hay người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm riêng tư cho việc thành lập hộ kinh doanh đối cùng trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm riêng tư thành lập.

Đối cùng những ngành, nghề nên có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo những văn bản quy định tại khoản 1 Điều này nên có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của riêng tư hay đại diện hộ gia đình.

Đối cùng những ngành, nghề nên có vốn pháp định thì kèm theo những văn bản quy định tại khoản 1 Điều này nên có bản sao hợp lệ giấy tờ công nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Lúc thu nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, nói từ khi nhận hồ sơ, nếu có đủ những điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh ko thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký hợp quy định tại Điều 42 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ ko hợp lệ, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, nói từ khi nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh nên thông tin rõ nội dung cần sửa đổi, cho vào bằng giấy tờ cho người thành lập hộ kinh doanh.

4. Nếu như sau 5 (năm) ngày làm việc, nói từ khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh mà ko được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay ko được thông tin yêu cầu sửa đổi, cho vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Định kỳ vào tuần đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh bạ hộ kinh doanh từng đăng ký tháng trước cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế với cấp và Sở chuyên ngành.


Link Tải Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)