Tải Thủ tục hồ sơ chuyển trường

Link Tải Thủ tục hồ sơ chuyển trường chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thủ tục hồ sơ chuyển trường

Thủ tục hồ sơ chuyển trường:

Mục đích: Huớng dẫn thủ tục chuyển trường.

Ðối tượng vận dụng:

- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hay mẹ hay người giám hộ;

- Học sinh có tình cảnh nổi bật khốn khó về gia đình hay có lý do rất chính đáng để nên chuyển trường.

Hồ sơ quan trọng: 1 bộ, gồm có:

a) Đơn đề nghị chuyển trường do cha hay mẹ hay người giám hộ ký (theo mẫu);

b) Học bạ (bản chính);

c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (đối cùng lớp 10 do chưa cấp bằng chính, phải có thể thay bằng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);

d) Giấy kđôi sinh (bản sao);

đ) Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 đầu cấp trung học phổ thông là do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp;

e) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi chạy cấp;

f) Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối cùng cấp trung học phổ thông) nơi chạy cấp (trường hợp xin chuyển xuất hiện từ tỉnh, TP khác);

g) Các văn bản hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);

h) Hộ khẩu hay giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hay quyết định điều động công tác của cha hay mẹ hay người giám hộ tại nơi sẽ chuyển xuất hiện cùng những học sinh chuyển nơi cư trú xuất hiện từ tỉnh, TP khác;

i) Giấy công nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú cùng những học sinh có tình cảnh nổi bật khốn khó về gia đình;

k) Giấy công nhận điểm học kỳ I (hay học kỳ II) nếu chuyển trường giữa năm học thì nên có chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm và có công nhận của Hiệu trưởng hay Phó Hiệu trưởng trường từng được phân công.

Căn cứ pháp lý: Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho việc ban hành quy định chuyển trường và thu nhận học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Địa điểm thu nhận: Bộ phận thu nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.


Link Tải Thủ tục hồ sơ chuyển trường mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)