Tải Thủ tục khai lệ phí trước bạ nhà, đất

Link Tải Thủ tục khai lệ phí trước bạ nhà, đất chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thủ tục kđôi lệ phí trước bạ nhà, đất

- Trình tự thực hiện

+ Trong thời hạn 30 ngày nói từ khi làm văn bản chuyển giao hợp pháp giữa đôi bên hay ngày được công nhận “hồ sơ hợp pháp” của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ tài sản nên làm thủ tục kê kđôi nộp LPTB.

+ Tổ chức, riêng tư có tài sản trước bạ là nhà, đất nhận 02 bản tờ kê kđôi LPTB (theo mẫu quy định, ko thu tiền) tại nơi nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà.

+ Tờ kđôi LPTB được lập riêng cho đã tài sản. Chủ tài sản ghi đầy đủ nội dung quy định trong cả 2 bản tờ kđôi (phần dành riêng cho chủ tài sản) và gửi cho cơ quan nhận hồ sơ kèm theo toàn bộ hồ sơ trước bạ. Cán bộ Thuế chỉ bảo người kê kđôi khi có yêu cầu.

+ Cán bộ Thuế khi thu nhận hồ sơ nên kiểm tra, nếu đầy đủ thì thu nhận, nếu chưa đầy đủ thì đề nghị người nộp cho vào cho đầy đủ rồi mới thu nhận.

+ Cơ quan Thuế xử lý lần lượt theo thứ tự thu nhận hồ sơ (phát tích kê đối cùng hồ sơ xử lý ngay trong ngày; phát phiếu hẹn đối cùng hồ sơ ko xử lý được ngay trong ngày - ghi rõ: ngày nhận hồ sơ, những văn bản có trong hồ sơ, thời hạn trả kết quả).

+ Người nộp hồ sơ nhận thông tin và giấy nộp tiền (hay biên lai) tại nơi thu nhận hồ sơ và trực tiếp nộp tiền vào Kho bạc.

+ Người nộp hồ sơ nộp 01 bản chính Giấy nộp tiền (hay biên lai) có công nhận “từng nộp tiền vào ngân sách nhà nước” và thông tin nộp tiền (của cơ quan Thuế) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

+ Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm đặc biệt ba mươi ngày nói từ khi cơ quan thuế ra thông tin nộp tiền.

- Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Chi cục thuế địa phương nơi có nhà, đất hay theo quy định của cơ chế một cửa liên thông nếu trường hợp nộp hồ sơ kđôi lệ phí trước bạ nhà đất theo cơ chế một cửa liên thông.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, gồm có:

+ Tờ kđôi lệ phí trước bạ - theo mẫu 01/LPTB

+ Giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp, như: Hoá đơn kèm theo bản sao hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất hay văn bản chuyển nhượng nhà, đất có công nhận của công chứng nhà nước hay chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thị trấn, xã, phường); hay quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp,v.v.

+ Các văn bản chứng minh tài sản (hay chủ tài sản) thuộc mục tiêu ko nên nộp lệ phí trước bạ hay được miễn lệ phí trước bạ (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời gian xử lý

Nhận được hồ sơ kê kđôi lệ phí trước bạ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc (đối cùng nhà, đất) cơ quan Thuế thực hiện kiểm tra tờ khai, đối chiếu cùng những văn bản có ảnh hưởng và căn cứ vào những quy định hiện hành để xác định và ghi vào thông tin nộp lệ phí trước bạ đầy đủ những chỉ tiêu quy định theo mẫu ban hành.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Chi cục thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo nộp lệ phí trước bạ

- Lệ phí (nếu có)

Lệ phí trước bạ được xác định trên cơ sở giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ quy định bằng tỷ lệ (%) trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Tờ kđôi lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu số 01/LPTB)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

+ Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 về sửa đổi, cho vào, một vài điều của thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính chỉ bảo về lệ phí trước bạ.

+ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

+ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, cho vào một vài điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm những giấy tờ, biểu mẫu quy định về Thủ tục kđôi lệ phí trước bạ nhà, đất.


Link Tải Thủ tục khai lệ phí trước bạ nhà, đất mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)