Tải Thủ tục khai quyết toán thuế GTGT năm

Link Tải Thủ tục khai quyết toán thuế GTGT năm chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thủ tục kđôi quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Thủ tục:

Kđôi quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Trình tự thực hiện:

+ Người nộp thuế sẵn sàng số liệu, lập tờ kđôi và gửi xuất hiện cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 90, nói từ khi kết thúc năm dương lịch hay năm tài chính.

+ Cơ quan thuế thu nhận hồ sơ, giải quyết và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế từng kê khai

Cách thức thực hiện:

+ Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hay qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, gồm có:

- Tờ kđôi quyết toán thuế GTGT - mẫu số 04/GTGT.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn xử lý:

+ Không nên trả lại kết quả cho người nộp thuế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tờ kđôi thuế gửi xuất hiện cơ quan thuế chưa có kết quả xử lý

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

thủ tục hành chính (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CPngày 25/05/2007 của Chính phủ

+ Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

+ Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Bạn nhấn chuột vào Tải về để xem thêm những giấy tờ, biểu mẫu chỉ bảo Thủ tục kđôi quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.


Link Tải Thủ tục khai quyết toán thuế GTGT năm mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)