Tải Thủ tục khai thuế GTGT năm

Link Tải Thủ tục khai thuế GTGT năm chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thủ tục kđôi thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu

Thủ tục:

Kđôi thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu

Trình tự thực hiện:

+ Người nộp thuế sẵn sàng số liệu, lập tờ kđôi và gửi xuất hiện cơ quan thuế

i Trong trường hợp là kê kđôi theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế

ii Trong trường hợp kê kđôi theo đã lần phát sinh thì thời hạn chậm đặc biệt ngày thứ 10 nói từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế

+ Cơ quan thuế thu nhận hồ sơ, giải quyết và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

+ Người nộp thuế tự nộp

Cách thức thực hiện:

+ Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hay qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, gồm có:

- Tờ kđôi thuế GTGT mẫu số 05/GTGT.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn xử lý:

+ Không nên trả lại kết quả cho người nộp thuế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tờ kđôi thuế gửi xuất hiện cơ quan thuế chưa có kết quả xử lý

Phí, Lệ phí (nếu có):

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

(nếu có và đề nghị đính kèm):

+ Tờ kđôi thuế GTGT (mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

thủ tục hành chính (nếu có):

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+ Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

+ Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Bạn nhấn chuột vào Tải về để xem thêm những giấy tờ, biểu mẫu chỉ bảo Thủ tục kđôi thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu.


Link Tải Thủ tục khai thuế GTGT năm mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)