Tải Thủ tục tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Link Tải Thủ tục tiếp nhận công chức không qua thi tuyển chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thủ tục thu nhận công chức ko qua thi tuyển

1. Trình tự thực hiện

Người đủ điều kiện thu nhận làm công chức ko qua thi tuyển theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một vài điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức lập hồ sơ riêng tư và gửi xuất hiện cơ quan có nhu cầu thu nhận công chức.

Cơ quan có nhu cầu thu nhận công chức ko qua thi tuyển thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch để đánh giá về những điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và khả năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, thử thách của địa điểm việc làm cần tuyển của người được đề nghị thu nhận ko qua thi tuyển (trừ trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ); lập hồ sơ đề nghị thu nhận công chức ko qua thi tuyển gửi Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh tìm hiểu, có giấy tờ gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến.

Sở Nội vụ ra quyết định thu nhận công chức ko qua thi tuyển.

2. Cách thức thực hiện

Tại Sở Nội vụ

3. Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ :

- Công văn đề nghị của người đứng đầu cơ quan có nhu cầu thu nhận công chức ko qua thi cho việc thu nhận công chức ko qua thi, trong đấy miêu tả công việc của địa điểm việc làm cần tuyển tương ứng cùng đã trường hợp đề nghị thu nhận ko qua thi tuyển; số chỉ tiêu biên chế công chức được giao mà chưa sử dụng của cơ quan; dự kiến xếp ngạch, bậc lương đối cùng trường hợp đề nghị xẻ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hay tương ứng và trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức danh, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định.

- Biên bản, kết quả họp Hội đồng kiểm tra sát hạch (đối cùng trường hợp nên qua kiểm tra, sát hạch).

- Bản sơ kém lý lịch tự thuật có công nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính xuất hiện ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối cùng trường hợp mới tốt nghiệp đại học, trên đại học (quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV); Bản sơ kém lý lịch theo mẫu 2c_BNV có công nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính xuất hiện ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối cùng trường hợp thu nhận người có được kinh nghiệm công tác (quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV).

- Bản sao giấy kđôi sinh;

- Bản sao những văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của địa điểm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của địa điểm dự tuyển đối cùng trường hợp thu nhận quy định tại Điểm a, Khoản 1,Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính xuất hiện ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi hay trú cấp;

- Bản tự bình luận, đánh giá của người được đề nghị thu nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và khả năng chuyên môn, nghiệp vụ, các giai đoạn công tác và những hình thức biểu dương từng có đc, có bình luận và công nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người đấy công tác đối cùng trường hợp thu nhận quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn xử lý

60 ngày

- Tại Sở Nội vụ: 15 ngày.

- Tại Văn phòng UBND tỉnh: 15 ngày.

- Tại Bộ Nội vụ: 30 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục

Cá nhân và cơ quan thu nhận

6. Cơ quan thực hiện thủ tục

Sở Nội vụ

7. Kết quả thực hiện thủ tục

Quyết định hành chính

8. Lệ phí

Không thu lệ phí

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Sơ kém lý lịch (mẫu 2c-BNV/2008)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục

- Luật số 22/2008/QH12 của Quốc hội: Luật cán bộ, công chức.

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một vài điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một vài điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Chú ý: Bạn nhấn vào Tải về để xem những biểu mẫu, giấy tờ quy định về thủ thu nhận công chức ko qua thi tuyển.


Link Tải Thủ tục tiếp nhận công chức không qua thi tuyển mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)