Tải ThunderFix 1.0

Link Tải ThunderFix 1.0 chính thức:


ThunderFix 1.0

Thunderfix là 1 tiện ích bé hỗ trợ bạn sửa một số thiết lập của Mozilla Thunderbird để tăng hiệu suất và tốc độ của nó lên. Nếu số lượng thư của bạn nhiều, tổng dung lượng lưu trữ lên đến hàng GB chứa trong Thunderbird thì có thể thời gian khởi động, thời gian duyệt qua những folder trong Thunderbird sẽ chậm, tốn thời gian. Khi đấy Thunderfix sẽ có ích với bạn.
Thunderfix sẽ tìm những file MSF trong profile của Thunderbird và delete nó. Sau đó, bạn được phép đi lại Thunderbird để nó sinh ra những file MSF mới, lúc đó, bạn sẽ nhìn sự thay đổi. Sở dĩ điều đó cải thiện tốc độ của Thunderbird là bởi vì những file MSF cũ hoặc bị hỏng và chứa nhiều rác, việc delete và tạo lại chúng là phương pháp nhanh nhất có đc hiệu quả trên.
Tổng hợp


Link Tải ThunderFix 1.0 mới nhất: