Tải ThunderSoft Flash to AVI Converter

Link Tải ThunderSoft Flash to AVI Converter chính thức:


ThunderSoft Flash to AVI Converter - Chuyển đổi Flash thành AVI

ThunderSoft Flash to AVI Converter là 1 tool chuyển đổi Flash chuyên nghiệp cho phép chuyển đổi Flash SWF thành AVI. Nó hỗ trợ chuyển đổi Macromedia Flash SWF thành định dạng file AVI cùng những tính năng edit đa dạng như cắt, thêm độc quyền.Các chức năng:- Chuyển đổi SWF thành định dạng flash video AVI
- Hỗ trợ hình ảnh hoặc logo watermark
- Thiết lập các thông số video và âm thanh- Người sử dụng tương tác các giai đoạn chuyển đổi- Hướng dẫn sử dụng tự động kết thúc chuyển đổi- Âm thanh chính xác và đồng bộ hóa video
ThunderSoft Flash to AVI Converter


Link Tải ThunderSoft Flash to AVI Converter mới nhất: