Tải TIFF Combiner

Link Tải TIFF Combiner chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


TIFF Combiner

TIFF Combiner là 1 ứng dụng mạnh mẽ để kết hợp những tệp TIFF một hay nhiều trang vào một tệp TIFF nhiều trang.
Giao diện của tool này thực sự dễ dàng, thân thiện, bạn phải chọn tất cả những tệp TIFF của bạn mà bạn có ý định kết hợp, bạn được phép thay đổi thứ tự của những tệp và nhấp vào nút kết hợp, bạn sẽ được hình ảnh TIFF sáp nhập của bạn trong Folder đầu ra .
TIFF Combiner

Dưới đây là 1 vài chức năng chính của "TIFF Combiner":

- Sáp nhập một hoặc nhiều tệp TIFF.- Automates các giai đoạn sáp nhập những tệp TIFF.- Hợp nhất, kết hợp, tham gia, nối, ghép ảnh TIF.- Sắp xếp lại những trang trong một hình ảnh TIFF.- Hỗ trợ nén những tệp TIFF.- Hỗ trợ kéo và thả những tệp.- Lưu và liệt kê danh bạ.- Vô với nhanh lẹ.


Link Tải TIFF Combiner mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)