Tải Tile Swap Puzzle

Link Tải Tile Swap Puzzle chính thức:


Tile Swap Puzzle - Game xếp hình thu hút

Trong trò chơi này, một hình ảnh sẽ được cắt bé thành đã mảnh và những mảnh sẽ được phân tán ở những địa điểm khác nhau. Thử thách của bạn là di giời những mảnh để khôi phục lại hình ảnh lúc đầu.
Tile Swap Puzzle
Bạn có thể thảo luận địa điểm của đôi mảnh ghép, nhấn chuột vào một mảnh ghép để chọn nó và nhấn chuột vào mảnh ghép khác để thảo luận địa điểm. Nếu như bạn làm xong những câu đố càng nhanh và di giời càng ít thì số điểm giành được càng cao.


Link Tải Tile Swap Puzzle mới nhất: