Tải Time Flies

Link Tải Time Flies chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Time Flies

Time Flies là tool giúp giáo dục dành cho trẻ em và người lớn gặp khốn khó cho việc đọc đồng hồ analog trong thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển.Mục đích chính của tool này là dạy trẻ em cách đọc đồng hồ analog và đồng hồ kỹ thuật số 12 giờ hay 24 giờ một cách nhanh và chính xác bằng nhiều hoạt động đa dạng.
Time Flies
Chức năng chính:
• Gồm có 4 hoạt động.• Có thể in kết quả theo 3 loại.• Tùy chỉnh câu hỏi.
Yêu cầu hệ thống:
• Bộ vi giải quyết Pentium hay tương ứng.• Bộ nhớ: 128 MB.• Độ phân giải MH: 640x480 hay cao hơn, màu 16-bit hay 32-bit.


Link Tải Time Flies mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)