Tải TNGViewer cho Mac

Link Tải TNGViewer cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


TNGViewer cho Mac

TNGViewer là trình hiển thị đa nền tảng trình chiếu TNG 3D, một dịch vụ được cung cấp bởi Immaginaria. Dịch vụ miễn phí này cũng giúp bạn hiển thị và chuyển hướng FBX, 3DS, OBJ, DXF, DAE, LWO, LWS, LXO, X, PLY, STL, OFF và vô vàn mẫu khác. Người sử dụng có thể tìm hiểu thế giới 3D, lưu lại những bản chụp MH và những bộ phim của trình chiếu trực tiếp. Chương trình này cung cấp cửa sổ có thể edit kích cỡ được giúp xem toàn MH, chống hiển thị răng cưa và HDR trên card đồ họa tiên tiến, những card đồ họa cũ hơn cũng được giúp, cùng những chức năng chuyển đổi ít hơn.


Link Tải TNGViewer cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)