Tải Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức - Mẫu số: 01-ĐK-TCT

Link Tải Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức - Mẫu số: 01-ĐK-TCT chính thức:

Tải về máy (739,6 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)

Mẫu số: 01-ĐK-TCT về tờ kđôi đăng ký thuế sử dụng cho tổ chức được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính.

Dành cơ quan thuế ghi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Mẫu số: 01-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) 

Ngày nhận tờ khai:

Nơi nhận: 

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

 

 

 

 
Tổ chức SXKD

Tổ chức ko kinh doanh 

Tổ chức được hoàn thuế 

Hợp đồng dầu khí 

Tổ chức nước ngoài
KD tại chợ biên giới, cửa khẩu 

 

MÃ SỐ THUẾ (Dành cho cơ quan thuế ghi)
DÙNG CHO TỔ CHỨC

 

1. Tên người nộp thuế
 

 

2. Địa chỉ trụ sở chính3. Địa chỉ nhận thông tin thuế (chỉ kê kđôi nếu chỗ ở nhận thông tin thuế khác chỗ ở trụ sở chính)
2a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

3a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hay hòm thư bưu điện:

2b. Phường/Xã/Thị trấn:3b. Phường/Xã/Thị trấn:
2c. Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:3c. Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
2d. Tỉnh/ Thành phố:3d. Tỉnh/ Thành phố:
2e. Điện thoại:                    / Fax:3e. Điện thoại:                   / Fax:
E-mail:E-mail:

 

4. Quyết định thành lập5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hay Giấy tờ tương ứng do cơ quan có thẩm quyền cấp
4a. Số quyết định:

5a. Số:

4b. Ngày ký quyết định: .../.../......5b. Ngày cấp: .../.../......
4c. Cơ quan ra quyết định:5c. Cơ quan cấp:

 

6. Đăng ký xuất nhập khẩu7. Ngành nghề kinh doanh chính
Có                              Không 

8. Vốn điều lệ9. Ngày bắt đầu hoạt động: ....../....../............
8.1. Vốn trong nước:8.1a. Vốn nhà nước:   Tỷ trọng: %
8.1b. Vốn tư nhân:      Tỷ trọng: %
8.2. Vốn nước ngoài:  Tỷ trọng: %
8.3. Vốn khác:            Tỷ trọng: %

 

10. Loại hình kinh tế
Công ty cổ phầnCông ty hợp danhHợp tác xãTổ chức kinh tế của tổ chức
chính trị, CT-XH, cộng đồng, XH-NN
Công ty TNHHHợp đồng hợp tác, kinh
doanh cùng nước ngoài
Tổ hợp tácĐơn vị vũ trang
Doanh nghiệp tư nhânTổ chức là thương nhân biên giớiĐơn vị sự nghiệpLoại hình khác

 

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
     Độc lập                            Phụ thuộc
12. Năm tài chínhÁp dụng từ khi .../...
xuất hiện ngày .../...

 

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hay đơn vị quản lý trực tiếp14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN

13a. Mã số thuế:

13b. Tên đơn vị chủ quản/đơn vị quản lý trực tiếp:
13c. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Phường/ xã/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Quốc gia:

4a. Tên người đại diện theo pháp luật:
14b. Chức vụ: ..........
14c. Loại văn bản chứng thực riêng tư: 
CMND                    CCCD                       Hộ chiếu
CMT biên giới         Giấy thông hành        Khác
Số văn bản:...................................
Ngày cấp:.......... Nơi cấp.................
14d. Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Phường/ xã/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Quốc gia:

14đ. Nơi sống hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Phường/ xã/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Quốc gia:

14e. Thông tin khác
Điện thoại:                              /Fax:
Email:                                    Website:


Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê kđôi này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung từng kê khai./.

 ............, ngày... /... /......
NGƯỜI NỘP THUẾ hay ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)Hướng dẫn kê kđôi mẫu số 01-ĐK-TCT

Người nộp thuế nên tích chọn vào một trong những ô thích hợp trước khi kê kđôi vào phần thông báo chi tiết, cụ thể như sau:

- "Tổ chức SXKD": tích chọn trong trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư này,

- "Tổ chức ko kinh doanh": tích chọn trong trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư này.

- "Tổ chức được hoàn thuế": tích chọn trong trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư này.

- "Hợp đồng dầu khí": tích chọn trong trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 2a Điều 7 Thông tư này.

- "Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại chợ biên giới, cửa khẩu": tích chọn trong trường hợp người nộp thuế là tổ chức của nước có chung biên giới đất liền cùng Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, thảo luận hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

Thông tin chi tiết gồm:

1. Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức theo Quyết định thành lập hay Giấy phép thành lập và hoạt động hay Giấy tờ tương ứng do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối cùng tổ chức Việt Nam) hay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối cùng tổ chức của nước có chung biên giới đất liền cùng Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, thảo luận hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).

2. Địa chỉ trụ sở chính: Ghi rõ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã/TP thuộc tỉnh, tỉnh/TP. Nếu như có sđt, số Fax thì ghi rõ mã vùng - sđt/số Fax theo thông báo chỗ ở sau:

- Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức

- Địa chỉ nơi kinh doanh trong chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa khẩu đối cùng tổ chức của những nước có chung đường biên giới đất liền cùng Việt Nam.

- Địa chỉ nơi diễn ra hoạt động thăm dò, kđôi thác dầu khí đối cùng hợp đồng dầu khí.

3. Địa chỉ nhận thông tin thuế: Nếu như tổ chức có chỗ ở nhận những thông tin của cơ quan thuế khác cùng chỗ ở của trụ sở chính thì ghi rõ chỗ ở nhận thông tin thuế để cơ quan thuế liên lạc.

4. Quyết định thành lập:

- Đối cùng tổ chức có quyết định thành lập: Ghi rõ số quyết định, ngày ban hành quyết định và cơ quan ban hành quyết định.

- Đối cùng Hợp đồng dầu khí: Ghi rõ số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, để trống phần cơ quan ra quyết định.

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hay Giấp tờ tương ứng do cơ quan có thẩm quyền cấp: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp Giấy chứng nhận ĐKKD của nước có chung biên giới cùng Việt Nam cấp (đối cùng tổ chức của nước có chung biên giới đất liền cùng Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, thảo luận hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam), Giấy phép thành lập và hoạt động hay Giấy phép tương ứng do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối cùng tổ chức của Việt Nam).

Riêng thông báo "cơ quan cấp" Giấy chứng nhận ĐKKD: ghi tên nước có chung đường biên giới đất liền cùng Việt Nam từng cấp Giấy chứng nhận ĐKKD (Lào, Campuchia, Trung Quốc).

6. Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu như tổ chức có hoạt động xuất, nhập khẩu thì đánh dấu "Có", ngược lại đánh dấu "Không".

7. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép thành lập và hoạt động hay Giấy phép tương ứng do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối cùng tổ chức của Việt Nam) và Giấy chứng nhận ĐKKD (đối cùng tổ chức của nước có chung biên giới đất liền cùng Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, thảo luận hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam). Người nộp thuế chỉ ghi 1 ngành nghề chính thực tế đang kinh doanh.

8. Vốn điều lệ:

- Đối cùng Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh: Ghi theo vốn điều lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hay Giấy phép tương ứng do cơ quan có thẩm quyền cấp hay nguồn vốn trên Quyết định thành lập (ghi rõ loại tiền, phân loại nguồn vốn theo chủ sở hữu, tỷ trọng của đã loại nguồn vốn trong tổng số vốn).

- Đối cùng doanh nghiệp tư nhân: Ghi theo vốn đầu tư trên Giấy phép thành lập và hoạt động hay Giấy phép tương ứng do cơ quan có thẩm quyền cấp (ghi rõ loại tiền).

- Đối cùng tổ chức của những nước có chung đường biên giới đất liền cùng Việt Nam và tổ chức khác: Nếu như trên Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD,... có vốn thì ghi, nếu chưa có vốn thì để trống thông báo này.

9. Ngày bắt đầu hoạt động: Ngày bắt đầu hoạt động của tổ chức.

10. Loại hình kinh tế: Tổ chức tự đánh dấu X vào 1 trong những ô tương ứng.

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Chỉ đánh dấu X vào một trong đôi ô của chỉ tiêu này.

12. Năm tài chính: Ghi rõ từ khi, tháng đầu niên độ kế toán xuất hiện ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch hay năm tài chính.
13. Thông tin về đơn vị chủ quản hay đơn vị quản lý trực tiếp: Ghi rõ tên, mã số thuế, chỗ ở của đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý tổ chức.

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN: kê kđôi thông báo chi tiết của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (đối cùng tổ chức kinh tế và tổ chức khác trừ doanh nghiệp tư nhân) hay thông báo của chủ doanh nghiệp tư nhân.

15. Các loại thuế nên nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng cùng những sắc thuế mà tổ chức nên nộp.

16. Phương pháp tính thuế GTGT: đánh dấu X vào một trong những ô của chỉ tiêu này.

17. Thông tin về những đơn vị có ảnh hưởng:

- Nếu như có đơn vị độc lập thì đánh dấu X vào ô "Có đơn vị độc lập", sau đấy nên kê kđôi vào phần "Bảng kê những đơn vị độc lập" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01.

- Nếu như có đơn vị trực thuộc thì đánh dấu X vào ô "Có đơn vị trực thuộc", sau đấy nên kê kđôi vào "Bảng kê những đơn vị trực thuộc thuộc mục tiêu cấp mã số thuế 13 số" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02 (đối cùng trường hợp nên cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc) hay "Bảng kê những đơn vị trực thuộc, vị trí kinh doanh ko thuộc mục tiêu cấp mã số thuế" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03 (đối cùng đơn vị trực thuộc ko nên cấp mã số thuế).

- Nếu như có vị trí kinh doanh, kho hàng trực thuộc chưa có tính năng kinh doanh thì đánh dấu X vào ô "Có vị trí kinh doanh, kho hàng trực thuộc", sau đấy nên kê kđôi vào phần "Bảng kê những đơn vị trực thuộc, vị trí kinh doanh ko thuộc mục tiêu cấp mã số thuế" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03.

- Nếu như có nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài thì đánh dấu X vào ô "Có nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài", sau đấy nên kê kđôi vào phần "Bảng kê những nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04.

- Nếu như có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí thì đánh dấu X vào ô "Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí", sau đấy nên kê kđôi vào phần "Bảng kê những nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK05 (đối cùng hợp đồng dầu khí).

18. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và sđt liên hệ của Tổng giám đốc hay Giám đốc và Kế toán trưởng.

19. Tài khoản ngân hàng: Nếu như có tài khoản mở tại ngân hàng, kho bạc thì đánh dấu X vào ô "Có tài khoản ngân hàng", sau đấy nên kê kđôi vào phần "Bảng kê những tài khoản ngân hàng" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK06.

20. Tình trạng trước khi tổ chức lại tổ chức kinh tế (nếu có): Nếu như tổ chức kinh tế đăng ký thuế do tổ chức lại của tổ chức kinh tế trước đấy thì đánh dấu vào một trong những trường hợp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách và nên ghi rõ mã số thuế từng cấp trước đây của những tổ chức kinh tế bị sáp nhập, bị hợp nhất, bị chia, bị tách.

21. Phần người nộp thuế hay người đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký, ghi rõ họ tên: Người nộp thuế hay người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế nên ký, ghi rõ họ tên vào phần này.

22. Đóng dấu của người nộp thuế: Trường hợp người nộp thuế có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì nên đóng dấu vào phần này. Trường hợp người nộp thuế chưa có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì chưa nên đóng dấu trên tờ kđôi thuế. Lúc người nộp thuế xuất hiện nhận kết quả nên cho vào việc đóng dấu cho cơ quan thuế.

Mời những bạn vào trang tải để xem chi tiết nội dung tờ kđôi đăng ký thuế sử dụng cho tổ chức!


Link Tải Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức - Mẫu số: 01-ĐK-TCT mới nhất:

Tải về máy (739,6 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)