Tải Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Link Tải Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Tờ trình cho vào nhân sự đột xuất

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.