Tải Tóm tắt các tài khoản chính

Link Tải Tóm tắt các tài khoản chính chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Tóm tắt các tài khoản chính - Template Tóm tắt các tài khoản chính

Mẫu này theo dõi hoạt động và đặc điểm của 20 khách hàng, một phần cần thiết của kế hoạch chiến lược bán hàng.
Tóm tắt những tài khoản chính
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.