Tải Tổng hợp các mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên

Link Tải Tổng hợp các mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu thông báo thành tích riêng tư của giáo viên

Mẫu thông báo thành tích riêng tư của giáo viên là mẫu bản thông báo của những thầy cô giáo có đc thành tích xuất sắc gửi xuất hiện cán bộ quản lý của của trường học hoặc đơn vị công tác để thông báo về những thành tích từng có đc trong công tác giảng dạy của năm. Mời những thầy cô giáo và những bạn chung tải xuống mẫu thông báo thành tích riêng tư dưới đây để tham khảo nhé!

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (vận dụng cho tập thể)

Mẫu thông báo thành tích của giáo viên

Mẫu thông báo thành tích riêng tư của giáo viên

PHÒNG GD&ĐT .....
TRƯỜNG.......

Số.... /BCTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------

.............., ngày......tháng......năm.....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIÊU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC .....-.......

I- SƠ LƯỢC LÍ LỊCH:

Tên tôi là: Sinh ngày: ............................................... Giới tính: ...................................

Quê quán: ..................................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................................................................

Chức vụ hiện nay: .......................................................................................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ..................................................................................

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, thử thách được giao và đảm nhận:

Năm học .............tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp 3- Bí thư Đoàn trường.

* Những thuận lợi cho việc thực hiện thử thách:

Năm học ........................ là năm học thực hiện đề tài "Xây dựng kỉ cương và nâng cao chất lượng" là năm học mà toàn ngành giáo dục " tiếp tục thực hiện những cuộc vận động lớn do Bộ Giáo dục phát động: "Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; Học tập và thực hiện như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn kết cùng cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là 1 tấm gương tự học và sáng tạo và tích cực triển kđôi phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Trong năm học mang nhiều ý nghĩa này, bản thân tôi thực hiện thử thách năm học có những thuận lợi và khốn khó căn bản sau:

+ Thuận lợi:

Trường luôn có đội ngũ giáo viên mạnh về chuyên môn. Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình yêu nghề luôn hưởng ứng, tham gia nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường, ngành phát động và đều đạt kết quả cao.

- Bản thân tôi là giáo viên luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Học sinh ngoan ngoãn, được sự giúp vở viết và sách giáo khoa sử dụng chung theo chương trình 135 của Chính phủ.

- Cơ sở vật chất: Có phòng học, bàn ghế, trang thiết bị tối thiểu căn bản bảo đảm cho công tác dạy và học.

- Luôn được sự tò mò của Đảng ủy, UBND xã, những lực lượng đóng quân trên địa bàn tò mò xuất hiện sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đặc biệt sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường, của Phòng Giáo dục và huấn luyện ......................

+ Khó khăn:

- Các em đều là con em dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế gặp nhiều khốn khó, tỉ lệ con hộ nghèo cao phải ảnh hưởng lớn tới học tập .

- Học sinh còn chưa được sự tò mò của gia đình, không có thời gian đầu tư trong việc học.

- Địa bàn dân cư ko tập trung, nhiều học sinh còn nên chạy học xa (đặc biệt những bản lẻ).

Căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá lao động hiện đại, căn cứ vào việc thực hiện đối tượng thử thách năm học ....................; Tôi xin tóm tắt thành tích mà riêng tư tôi từng có đc trong năm học vừa qua như sau:

2. Thành tích có đc của riêng tư:

a . Hoàn thành tốt những thử thách được giao đạt chất lượng:

- Bản thân có nhiều tiến bộ rõ rệt về những giờ dạy qua những đợt hội giảng trong năm học.

- Có đầy đủ hồ sơ, những loại sổ sách theo quy định của chuyên môn. Năm học .................. từng được Phòng Giáo dục thanh tra toàn diện đánh giá tiết dạy và chất lượng hồ sơ đạt tốt.

- Chỉ tiêu có đc:

+ Bài soạn:

Tốt + Khá: 90 %

Trung bình: 10 %

+ Chất lượng giờ dạy:

Tổng số tiết dự: 4 tiết

+ Đạt giỏi: 2 tiết

+ Đạt khá: 2 tiết

Qua khảo sát chất lượng đầu năm học: Tổng số học sinh: 9 em. Trong đó: Giỏi: 0 em; Khá 2 em; Tb: 5em; Yếu: 2 em.

Căn cứ vào chất lượng khảo sát đầu năm tôi từng đưa ra kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo học sinh ba buổi trên tuần, vào đầu giờ và giờ học chính khóa, vào những buổi chiều. Cụ thể là: Một buổi bồi dưỡng học sinh giỏi, viết chữ đẹp vào thứ đôi hàng tuần, đôi buổi phụ đạo học sinh kém vào thứ tư, thứ sáu hàng tuần. những buổi còn lại phụ đạo vào đầu giờ và cuối giờ 15 xuất hiện 20 phút. Chất lượng cuối năm có đc như sau:

- Duy trì sĩ số lớp: 9/9 = 100%

* Hạnh kiểm: THDĐ : 9/9 em = 100%

* Học Lực

+ Giỏi: 1 em = 11,1 %

+ Khá: 3 em = 33,3 %

+ Trung bình: 5 = 55,5 %

Chất lượng mũi nhọn:

Tôi đều đặn tò mò xuất hiện những mục tiêu học sinh của lớp nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh. Nhất là chú trọng bồi dưỡng đội tuyển mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi, cụ thể:

b. Các biện pháp đổi mới công tác giảng dạy, những sáng kiến kinh nghiệm:

Bản thân ko ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo, ứng dụng CNTT vào giảng dạy để tìm phương pháp mới nhăm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập.

c. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

- Là Đảng viên, từng là giáo viên, ngoài việc thực hiện tốt chức trách thử thách chuyên môn của mình, tôi luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng chắc chắn, luôn thực hiện tốt thói quen sống văn minh, gia đình nhà giáo văn hóa. Gương mẫu trước học trò và đồng nghiệp.

- Tham gia đầy đủ những hoạt động, phong trào nhà trường tổ chức. Trong công tác giảng dạy tôi tham gia dự giờ thăm lớp, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn để rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến nhằm trợ giúp đồng nghiệp ngày càng tiến bộ hơn.

d. Tích cực học tập chính trị, văn hóa chuyên môn nghiệp vụ:

- Với tinh thần tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, tôi từng tham gia đầy đủ những lớp học do những cấp tổ chức để ứng dụng vào công việc giảng dạy của mình và đặc biệt việc giáo dục đạo đức cho học sinh sống, làm việc và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nhận thức phục vụ tốt trong việc giảng dạy, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, làm xong tốt những công việc được giao.

e. Phẩm chất đạo đức:

Là người giáo viên trong thời đại mới, tôi luôn quyết tâm trau dồi đạo đức, có lối sống giản dị, ko xa hoa lãng phí. Có ý thức xây dựng đoàn kết trong tập thể nhà trường, hòa nhã cùng đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Hết lòng bởi vì học sinh thân yêu được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh

Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú và ở cơ quan. Thực sự là tấm gương sáng để học sinh noi theo

Trên đây là những thành tích mà bản thân tôi từng có đc trong năm học .......... Rất mong sự đóng góp của lãnh đạp trường và cấp trên để năm học đến tôi thực hiện được tốt hơn.

III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN:

Danh hiệu có đc trong các năm:

Năm họcDanh hiệu thi đuaSố, ngày, tháng, năm của quyết định xác nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
 * Năm học....                              - Đạt danh hiệu lao động hiện đại                              - QĐ số ........../ QĐ- UBND, ngày .../.../...

Trên đây là những thành tích mà bản thân tôi từng nỗ lực quyết tâm phấn đấu trong năm học qua để làm xong xuất sắc thử thách mà cấp trên giao cho. Tôi thực sự mong được hội đồng thi đua những cấp góp ý để riêng tư tôi khắc phục nhược điểm, phát huy sở trường để ngày càng tiến bộ hơn.

Xin chân thành cám ơn!

Hiệu trưởng công nhận đề nghịNgười thông báo


Link Tải Tổng hợp các mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)