Tải Top Password PDF Password Recovery

Link Tải Top Password PDF Password Recovery chính thức:

PDF Password Recovery là ứng dụng mạnh mẽ hỗ trợ bạn khôi phục mật khẩu bị mất hay quên của file PDF được bảo mật.
Top PasswordPDF Password Recovery

Chức năng:

Giao diện đồ họa trực quan và dễ dàng
Hỗ trợ file PDF được tạo ra bởi Adobe Acrobat và những ứng dụng PDF khác
Ngay lập tức gỡ bỏ mật khẩu cho phép (hay còn gọi là mật khẩu chủ sở hữu)
Mở tài liệu PDF bị hạn chế bằng việc xóa bỏ in, edit và sao chép hạn chế
Khôi phục mật khẩu người sử dụng
Cung cấp những phương pháp khôi phục khác nhau: Brute-force, Mask hoặc Dictionary
Dùng công nghệ đa luồng để tăng tốc độ khôi phục
Miễn phí giúp kỹ thuật
Cập nhật miễn phí


Link Tải Top Password PDF Password Recovery mới nhất: