Tải Topalt Hotkeys

Link Tải Topalt Hotkeys chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Topalt Hotkeys

Topalt Hotkeys giúp bạn tạo danhsách phím tắt trong Microsoft Outlook. Bạn chỉ việc gõ nhanh phím tắt đểtruy cập vào Inbox, hay gõ phím tắt để ghi nhanh một số câu quenthuộc khi soạn nội dung thư…
Các chức năng chính:Dễ sử dụng cho người mới bắt đầu.

Có thể chạy với một cú click chuột.

Có thể tạo phím nóng để chèn giấy tờ được xác định trước.

Có thể tạo phím nóng để chuyển vào Folder Outlook predefinded.

Có thể tạo phím nóng để gửi ảnh chụp MH cho người khác.


Link Tải Topalt Hotkeys mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)