Tải Total Server Monitor

Link Tải Total Server Monitor chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Total Server Monitor

Total Server Monitor là 1 tool tiện ích để bạn gigiết hại server. Lúc máy chủ ko yên ổn, Total Server Monitor sẽ hỗ trợ bạn. Nó sẽ theo dõi trên tất cả những lĩnh vực của máy chủ và mạng lưới và thông tin cho bạn nếu có việc nào xảy ra. Máy ko trả lời HTTP, POP3, FTP - Total Server Monitor sẽ thông tin cho bạn về việc và thậm chí là thực hiện việc làm sửa chưa: khởi động dịch vụ hay khởi động lại máy, gửi thư điện tử và thực thi chỗ ở URL http hay phần mềm ngoài. Và bạn sẽ từng là thứ nhất biết được sự tồn tại của việc để xử lý nó.
Total Server Monitor monitors: MS SQL Server
Oracle SQL Server network
Bất kì máy chủ SQL nào qua ODBC
NT Event Log computer
Free Disk Space hardware
HTTP(S)/FTP URL internet
NT Service State
File existence
SMTP/POP3 mail server
Phần mềm này từng được tò mò nổi bật trong các giai đoạn xây dựng và kiểm tra. Total Server Monitor được kiểm tra kỹ lưỡng và bạn chắc chắn có thể yên lòng sử dụng nó.


Link Tải Total Server Monitor mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)