Tải Tri thức Việt

Link Tải Tri thức Việt chính thức:

Tải về máy (614,4 KB)

Lạc Việt cùng địa điểm tiên phong trong lĩnh vực nội dung số, gần 20 năm hoạt động từng tổng hợp và hệ thống hóa những dữ liệu, kiến thức về Việt Nam, xây dựng thành công bộ dữ liệu Tri Thức Việt.
Tri thức Việt
Bộ dữ liệu này gồm có thông báo về danh nhân, sự kiện lịch sử, địa danh, thực vật, ẩm thực, du lịch, được trình bày cùng hàng nghìn hình ảnh minh họa sống động, phản ánh cuộc sống Việt Nam một cách chân thực qua đã quá trình. Với đặc tính liên tiếp cập nhật, Tri Thức Việt luôn có những bài viết mới, cung cấp cho người đọc những thông báo có giá trị thời sự.
Chức năng của ứng dụng:

Hiển thị danh bạ bài viết mới cho tất cả chuyên mục.
Tim kiếm bài viết cho tất cả chuyên mục, có giúp gợi ý những bài viết của tất cả chuyên muc.
Hiển thị danh bạ bài viết mới cho đã chuyên mục.
Tìm bài viết cho đã chuyên mục cụ thể, có giúp gợi ý những bài viết cho chuyên mục này.
Trong đã chuyên mục cụ thể có giúp người sử dụng tìm lọc bài viết theo những điều kiện cụ thể.
Tri thức Việt


Link Tải Tri thức Việt mới nhất:

Tải về máy (614,4 KB)