Tải TrillianPasswordDecryptor

Link Tải TrillianPasswordDecryptor chính thức:

TrillianPasswordDecryptor là ứng dụng miễn phí hỗ trợ khôi phục mật khẩu tài khoản đc lưu trữ trữ bởi Trillian hay Trillian Astra. Trillian là 1 trong các ứng dụng chat phổ biến cùng hơn 450 chức năng.Hỗ trợ hầu hết những ứng dụng Client truy cập IM phổ biến gồm có: GTalk, Windows Live, AIM, Yahoo, ICQ... Ngoài ra, nó cũng giúp mạng cộng đồng phổ biến như: Facebook, Twitter.
TrillianPasswordDecryptor
Cũng tương tự hầu hết những ứng dụng chat, Trillian lưu trữ chi tiết tài khoản người sử dụng chung cùng mật khẩu để sử dụng cho lần đăng nhập tiếp theo.TrillianPasswordDecryptor có thể tự động rò tìm chính xác địa điểm mật khẩu từ bản Trillian từng cài đặt và khôi phục mật khẩu ngay lập tức bằng việc sử dụng phương pháp “Right Decryption”. Nó giúp tất cả bản Trillian bắt đầu từ 3.x xuất hiện 5.x Beta.TrillianPasswordDecryptor hoạt động trên hầu hết những nền tảng hệ điều hành bắt đầu từ Windows XP xuất hiện hệ điều hành mới nhất Windows 7.
Các chức năng của TrillianPasswordDecryptor:

- Ngay lập tức giải mã và khôi phục mật khẩu tài khoản đc lưu trữ trữ bởi Trillian.- Mật khẩu ko được hiển thị là dữ liệu nhạy cảm, bạn được phép hiển thị bằng việc nhấn vào nút “Show Password” ở bên dưới.- Lúc khôi phục thành công sẽ hiển thị loại tài khoản, tên người sử dụng và mật khẩu.- Chức năng sắp xếp danh bạ mật khẩu theo tên và mật khẩu hỗ trợ bạn dễ tìm.- Lưu danh bạ mật khẩu khôi phục thành tệp HTML để chuyển vào hệ thống khác hay sử dụng trong tương lai.- Hỗ trợ cài đặt và gỡ bỏ phần phần.


Link Tải TrillianPasswordDecryptor mới nhất: