Tải Trojan Guarder Gold 8.0

Link Tải Trojan Guarder Gold 8.0 chính thức:


Trojan Guarder Gold 8.0

Trojan Guarder lúc đầu là 1 hệ thống có tên là Guard Ghost kiểm duyệt tất cả những giải quyết trong hệ thống bộ nhớ, tệp Windows, và những cổng đang mở để tìm những worm và trojan vào ngẫu nhiên khi nào. Mỗi khi một worm hoặc trojan lộ diện, ngay cả khi chúng ẩn trong những chương trình khác, Trojan Guarder sẽ hiển thị một tín hiệu cảnh báo và delete bỏ nó.


Link Tải Trojan Guarder Gold 8.0 mới nhất: