Tải truBackup cho Android

Link Tải truBackup cho Android chính thức:

truBackup là phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu cùng tạo ra dễ dàng, gọn gàng và thực sự dễ sử dụng. App này sẽ là "trợ lý" sao lưu bạn phải, cùng những chức năng mạnh mẽ và thực sự dễ sử dụng có thể hỗ trợ việc sao lưu và phục hồi ĐT biến thành dễ dàng hơn. Ứng dụng truBackup được tạo ra cùng nguyên tắc: "My Backup My Cloud".
truBackup cho Android
truBackup cho Android

Điều gì làm cho truBackup biến thành ứng dụng sao lưu dữ liệu di động của bạn?

Sao lưu thiết bị: Với truBackup, người sử dụng có thể sao lưu dữ liệu di động nhanh lẹ và dễ.
Sao lưu linh hoạt thẻ nhớ và dịch vụ đám mây: truBackup sẽ hỗ trợ người sử dụng cấu hình việc sao lưu thiết bị thực hiện ngay trên thẻ nhớ SD và di giời dữ liệu lên dịch vụ sao lưu đám mây (Dropbox Backup). Lúc chọn lựa thẻ nhớ SD, người sử dụng phải cấu hình nơi lưu trữ sao lưu thành thẻ nhớ SD trong các giai đoạn cài đặt ứng dụng. Điều này sẽ hỗ trợ các giai đoạn SD Card Backup dễ dàng hơn.
Sao lưu gia tăng: truBackup sẽ tự động dò tìm nội dung đều đặn được edit, làm mới hay cập nhật và thực hiện sao lưu nội dung đó. Điều này sẽ hỗ trợ phần mềm này sao lưu đúng những gì người sử dụng cần.
Công cụ sao lưu và phục hồi nhiều thiết bị: truBackup cho phép người sử dụng sao lưu nhiều thiết bị Android. Điều này hỗ trợ việc sao lưu nội dung giữa những thiết bị Android biến thành dễ hơn.
Sao lưu Dropbox: Với ứng dụng truBackup, bạn được phép sao lưu nhiều thiết bị Android lên một tài khoản dropbox chính. Bên cạnh đó, bạn còn duyệt được nội dung của thiết bị, chọn nội dung và copy/ phục hồi dữ liệu giữa những thiết bị. Điều này làm cho ứng dụng sao lưu dropbox phải có.
Sao lưu theo lịch: Ứng dụng cho phép người sử dụng thiết lập lịch sao lưu và quản lý việc sao lưu thay đổi gia tăng. trubackup được tạo ra tốt nhất, bạn được phép chọn sao lưu dữ liệu của mình ở tất cả những khoảng thời gian, một ngày hay giờ trong tuần hoặc thậm chí là tháng. Điều này hỗ trợ truBackup biến thành 1 trong các ứng dụng sao lưu android tuyệt vời hiện nay.
Công cụ sao lưu: Với giao diện thực sự dễ sử dụng, truBackup cung cấp những tool sao lưu tuyệt vời cho người sử dụng. Tóm chung, truBackup là phần mềm sao lưu từ Android thành thẻ nhớ SD.
Khôi phục file 24/7: Sao lưu dữ liệu sẽ là vô ích nếu không thể phục hồi chúng nhanh lẹ và dễ. Với truBackup, việc khôi phục những file có thể thực hiện ngẫu nhiên khi nào chỉ cùng một số lần kích. Điều độc đáo về truBackup là nó cho phép chọn lựa khôi phục những gì cần thiết nhất và chính điều đó làm cho đây là phần mềm đáng để bạn sở hữu.
Đăng nhập và thông báo: Làm như nào để bạn biết được việc sao lưu rất diễn ra? Hiện trạng của truBackup sẽ cho bạn biết những gì từng được sao lưu, lúc nào thực hiện công việc và dung lượng lưu trữ đang sử dụng. truBackup thực hiện bảo vệ dữ liệu thực sự nghiêm ngặt.
Sao lưu riêng tư: truBackup là phần mềm sao lưu và phục hồi toàn diện bạn được phép nhìn trên thiết bị của mình.
Lưu ý cần thiết: truBackup không thể sao lưu cài đặt ứng dụng hay dữ liệu ứng dụng, nó chỉ cần thể sao lưu file apk.


Link Tải truBackup cho Android mới nhất: