Tải Từ điển Anh Việt HD cho Android

Link Tải Từ điển Anh Việt HD cho Android chính thức:


Từ điển Anh Việt HD cho Android - Tra từ điển

Từ điển Anh - Việt có được mặt trên PC bảng Android. Ứng dụng có giao diện thân thiện, hệ thống từ Wordnet 3.0, từ đồng nghĩa - trái nghĩa, từ điển Anh - Việt, Việt - Anh....Với thuật toán tìm nhanh lẹ, tổ chức ghi chú, mỗi ngày một từ mới, phát âm Tiếng Anh....Giao diện trực quan.
Tích hợp từ điển WordNet 3.0 cùng 200.000 mục, 3.5 triệu từ và 1.7 triệu liên kết.
Từ điển đồng nghĩa/trái nghĩa cùng 17000 từ.
Từ điển Anh Việt, Việt Anh cùng phát âm Tiếng Anh chuẩn.
Chú ý: Ứng dụng chỉ đi trên PC bảng.
Từ điển Anh Việt HD cho Android
Từ điển Anh Việt HD cho Android
Từ điển Anh Việt HD cho Android
Từ điển Anh Việt HD cho Android


Link Tải Từ điển Anh Việt HD cho Android mới nhất: