Tải Tự học Microsoft Excel

Link Tải Tự học Microsoft Excel chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)

Microsoft Excel là 1 chương trình ứng dụng thuộc bộ Microsoft Office, là 1 công cụ mạnh để thực hiện những bảng tính chuyên nghiệp.

Cũng như những chương trình bảng tính Lotus, Quattro,... bảng tính Excel cũng gồm có nhiều ô được tạo bởi những dòng và cột, việc nhập dữ liệu và tính toán trong Excel cũng có những điểm tương tự. Nhưng Excel có nhiều chức năng ưu việt và có giao diện thực sự thân thiện cùng người sử dụng.

Hiện tại Excel được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp nhằm phục vụ những công việc tính toán thông dụng, bằng những tool tự động. Tài liệu Excel này gồm có những chương căn bản giới thiệu và chỉ bảo người sử dụng cách sử dụng Excel 2003 một cách chuyên nghiệp nhất, ngoài ra tài liệu còn gồm có một vài bài tập mẫu thực sự kỳ thú để bạn đọc có thể thực hành.


Bộ tài liệu Microsoft Excel gồm có

  • Chương 1: Giới thiệu Microsoft Excel 
  • Chương 2: Làm việc cùng bảng tính
  • Chương 3: Hàm
  • Chương 4: Cơ sở dữ liệu
  • Chương 5: Chèn hình ảnh - Đồ thị
  • Chương 6: In bảng tính
  • Bài tập phần 1
  • Bài tập phần 2
  • Ôn tập


Link Tải Tự học Microsoft Excel mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)