Tải Tweak PDF Converter

Link Tải Tweak PDF Converter chính thức:

Tweak PDF Converter là tool chuyển đổi từ Word thành PDF, Excel thành PDF và PDF thành tài liệu Word. Hơn nữa, bố cục lúc đầu của giấy tờ, bảng biểu, hình ảnh, đồ họa, hyperlinks vẫn giữ nguyên trong những tài liệu được tạo ra.
Tweak PDF Converter

Chức năng chính:

- Chuyển đổi PDF thành Word để có thể edit và chuyển đổi Word/Excel thành PDF trong vài giây. File được tạo ra sẽ hiển thị chính xác như định dạng lúc đầu.- Chuyển đổi mật khẩu bảo vệ file PDF, Word và Excel khi mật khẩu đầu vào chính xác.- Hỗ trợ MS Office Word/Excel 97-2007.- Hỗ trợ tệp PDF được tạo ra bởi những ứng dụng khác.- Chuyển đổi PDF thành Word/Excel với một lúc để tiết kiệm thời gian quý giá của bạn.- Chọn ngẫu nhiên trang để chuyển đổi PDF thành Word.- Các phong cách giấy tờ như font chữ, màu sắc, kích thước,... được giữ nguyên như tài liệu gốc.- Các hyperlinks vẫn có hoạt động trong những tệp được tạo ra. Tất cả những hyperlinks được giúp được bắt đầu bằng http://, https://, ftp:// và ftps://.

Yêu cầu hệ thống:

Phần cứng tối thiểu: Intel Pentium 3500MHz hay bộ giải quyết tương ứng, bộ nhớ 128 MB, ổ cứng trống 25 MB.


Link Tải Tweak PDF Converter mới nhất: