Tải UItra ISO Builder

Link Tải UItra ISO Builder chính thức:

Okoker UltraISO Builder là chương trình edit, tạo mới nội dung file ISO thực sự mạnh mà ko làm hỏng cấu trúc, làm mất năng lực boot của file ISO.

Cũng tương tự UltraISO, Okoker UltraISO Builder giúp bạn tạo file ảnh của đĩa CDDVD, tạo file ảnh từ dữ liệu trên đĩa cứng, trích xuất một phần hoặc toàn bộ nội dung của file ảnh, thay thế thêm bớt file, Folder vào file ảnh. Ngoài ra UltraISO Builder còn giúp bạn tạo ổ CDDVD ảo để cài đặt và đi phần mềm games từ ổ CDDVD ảo mà một vài phần mềm, games bắt buộc cần chạy trên ổ CDDVD ảo nếu bạn ko ghi ra đĩa, chuyển đổi những định dạng những file ảnh, trích xuất và chơi những file âm thanh từ đĩa CDDVD audio,...

Hỗ trợ: DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, CD-R, and CD-RW.

Chức năng chính của UltraISO Builder

Tạo file ISO từ CD/DVD-ROM.
Burn file ISO ra CD/DVD
Sao chép dữ liệu CD/ DVD.


Link Tải UItra ISO Builder mới nhất: