Tải Undelete cho Outlook

Link Tải Undelete cho Outlook chính thức:

Unxóa for Outlook là ứng dụng sử dụng để khôi phục những file bị lỗi trong hòm thư Microsoft Outlook. Sau đó, dữ liệu từng khôi phục sẽ đc lưu trữ trữ vào một hòm thư Outlook mới.Với giao diện dễ dàng, bạn chắc chắn có thể dễ cài đặt và sử dụng ứng dụng này để thực hiện công việc sao cho nhanh lẹ và hiệu quả nhất.
Unxóa for Outlook

Chức năng:

• Khôi phục dữ liệu từ Microsoft Outlook Personal Storage Files (.pst).• Dữ liệu từng khôi phục đc lưu trữ trữ vào Microsoft Outlook Personal Storage File (.pst) mới.• Khôi phục folder và tn.• Khôi phục ghi chú, danh bạ liên hệ, file đính kèm.• Hỗ trợ file lớn hơn 2 GB.• Hỗ trợ Microsoft Outlook 2007, 2003, 2002, 2000, 98, 97.• Hỗ trợ install/uninstall đầy đủ.

Yêu cầu hệ thống:

• Yêu cầu DAO (Data Access Objects).• RAM: 256-1024 MB.• Ổ cứng: tối thiểu 10 MB ổ cứng trống để cài đặt.• Màn hình: độ phân giải 640 x 480 trở lên, 256 màu.


Link Tải Undelete cho Outlook mới nhất: