Tải Universal Shield

Link Tải Universal Shield chính thức:

Universal Shield phát hành bởi Everstrike Software là tool bảo vệ vượt trội dành cho máy tính cùng tính năng làm ẩn những tệp, Folder, ổ cứng đồng thời thiết lập những quy tắc truy cập, bằng việc sử dụng sự kết hợp bảo mật linh hoạt cho dữ liệu cần thiết nhất của bạn. Chức năng độc đáo của Universal Shield là sự kết hợp hoàn hảo giữa việc làm ẩn và mã hóa dữ liệu. Chương trình này hay tạo ra nổi bật để biến thành tool bảo mật linh hoạt nhất trên thị trường, hợp cho cả môi trường sử dụng tại nhà hay doanh nghiệp. Nó có thể bảo vệ dữ liệu của bạn bằng mật khẩu, khởi động chương trình hay gỡ cài đặt chương trình. Hơn nữa, Universal Shield còn bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi người sử dụng nội bộ, hệ thống mạng và cả Internet. Phiên bản mới còn gồm có wizard cùng tùy chọn có hạn Folder riêng tư và thiết lập, và bảo vệ tệp/Folder/ổ cứng, mã hóa dữ liệu,…
Universal Shield

Chức năng:

Làm ẩn tệp, Folder, hay ổ cứng khỏi sự truy cập của người sử dụng khác (gồm có cả admin).
Mã hóa tệp và Folder.
Cho phép làm ẩn những nhóm tệp (ví du: c:*.doc).
Thiết lập quyền hạn (đọc, viết, thấy thấy, xóa) cho đã tệp, Folder, và ổ cứng. Giả sử, bạn được phép thiết lập những tệp của bạn là Read Only (chỉ được quyền đọc) và khiến chúng không thể bị delete đi.
Khóa truy cập trên những Folder và thiết lập riêng tư của bạn (My Documents, Favorites, Control Panel, Internet History,...
Gồm có wizard bảo vệ.
Bảo vệ tệp, Folder, và ổ cứng bằng mật khẩu.
Không có hạn số lượng chủ thể được bảo vệ.
Giới hạn truy cập trên dữ liệu của bạn khỏi những người sử dụng hệ thống mạng nội bộ và Internet.
Gỡ cài đặt mật khẩu bảo vệ của Universal Shield.
Dùng những phím nóng để khởi động Universal Shield và để thay đổi chế độ bảo vệ từ những ứng dụng Windows khác.
Cho phép bạn xác định tiến trình có thể bỏ qua sự bảo vệ.
Stealth Mode giúp bạn ẩn chương trình để người khác ko phân biệt.
Khóa MH Windows của bạn bởi vì thế người sử dụng khác không thể xóa, thêm, hay thay đổi những shortcut và biểu tượng trên MH.
Thêm tệp và Folder bằng dòng lệnh Explorer menu.
Kích hoạt tính năng bảo vệ tự động nếu máy tính ở chế độ tĩnh.
Bảo vệ tệp và Folder ngay cả trong Windows Safe Mode.
Bảo vệ cấp độ cao.
Hiệu suất hoạt động mạnh mẽ.
Hỗ trợ hệ thống FAT, FAT32, và NTFS.
Universal Shield
Chú ý: Universal Shield ko làm thay đổi cấu trúc tệp của dữ liệu, ko di giời dữ liệu từng bảo vệ, và ko thay đổi những tệp hệ thống Windows bởi vì thế bạn không thể bị mất những tệp.Lúc đăng ký, bạn sẽ có thể:Dùng chương trình hơn 30 ngày.
Xóa bỏ MH nag và kích hoạt toàn bộ chức năng của SP.
Cập nhật miễn phí trong vòng 1 năm và nâng cấp bản tương lai cùng giá triết khấu sau khi hết hạn 1 năm đó.


Link Tải Universal Shield mới nhất: