Tải UnlockMe

Link Tải UnlockMe chính thức:

Tải về máy (225,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


UnlockMe

UnlockMe giúp bạn xóa, di giời, hay đổi tên file, Folder bị khóa tạm thời bởi những các giai đoạn khác.UnlockMe được tạo ra để biến thành một Windows Explorer extension hữu dụng, cho phép người sử dụng chỉ có một kích chuột dễ dàng lên file hay Folder cũng có thể dễ xóa bỏ được thông tin lỗi hay đóng được các giai đoạn nào đấy đang khóa mục. Nếu như bạn từng làm việc cùng một tệp tin và được một thông tin bực mình phong cách như, Cannot xóa file: Access is denied. Lúc đấy file nguồn và đích đang trong sử dụng, file được sử dụng bởi một chương trình khác hay người sử dụng nào đó. Khi này bạn phải bảo đảm đĩa của mình ko bị đầy hay bị cấm ghi và file đấy hiện ko trong sử dụng. UnlockMe sẽ hỗ trợ bạn xử lý việc đấy một cách dễ dàng! Chương trình sẽ tích hợp cùng menu chuột nên của Windows để mở cho phép người sử dụng mở file bằng một kích chuột. Phải kích vào Folder hay file và chọn UnlockMe, Folder hay file đấy sẽ được mở khóa.


Link Tải UnlockMe mới nhất:

Tải về máy (225,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)