Tải UnzipThemAll

Link Tải UnzipThemAll chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


UnzipThemAll

UnzipThemAll được tạo ra để hỗ trợ bạn giải những file nén (định dạng zip, rar và ace) chỉ cùng một lần kích. Người sử dụng có thể sử dụng ứng dụng này cho bất cứ trường hợp nào (chuyên nghiệp hay người sử dụng riêng tư).
UnzipThemAll
Các chức năng chính:
Chọn tất cả những file nén chỉ cùng một lần kích
Không cần cài đặt bất cứ phần mềm nén nào, ví nhưWinzip, Winrar
Có thể hoạt động trên khay hệ thống để bạn được phép gọi nó theo lệnh
Hiển thị một khu vực thả để giải nén những file nhanh lẹ
Người sử dụng có thể sử dụng phần mềm để thay đổi thuộc tính file
Có thể copy tên những file thành clipboard và tạo folder cùng tên đó
Nếu như có mật khẩu bảo vệ những file nén, bạn được phép gõ mật khẩu để giải nén file
Có thể lưu lên đến 20 folder ưa thích
Người sử dụng có thể đặt một sổ chỗ ở hay khôi phục sổ chỗ ở trước
Có thể tự ẩn khi giải nén những file
Có thể kêu một tiếp bíp khi làm xong file hay hiển thị một message
Ghi lại tất cả những giải nén mà phần mềm từng thực hiện
Người sử dụng có thể gọi phần mềm từ Windows Explorer.


Link Tải UnzipThemAll mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)